Skip to content

BILD & RETUSCH

Den visuella kommunikationen blir en alltmer central del och påverkar bilden av ditt varumärke. Det finns mycket att göra för att öka den med bildspråk och uttryck. Det kan vara färger på produktbilder som behöver justeras eller ändras. Eller generella färg- och ljuskorrigeringar på foton för att matcha övrig produktion. Ibland kan onödiga detaljer, skräp eller andra störande objekt behöva retuscheras bort från bilden. Något som ytterligare förstärker upplevelsen är bildkomposition och beskärning av en bild. Att fånga blicken på det som du vill förmedla.

Det finns fler sätt att förstärka det kommunikativa eller pedagogiska budskapet, exempelvis genom collage och montage av bilder.

3D-produktbilder kan med hjälp av avancerad retusch integreras i en fotograferad miljö. Likadant fast omvänt – en fotograferad person kan retuscheras in i en 3D-producerad miljö som exempelvis ett rum. Det kan också vara en person som behöver retuscheras ihop med en produkt som inte finns framtagen ännu.

CG Station har lång erfarenhet av all typ av bildbehandling och retusch. Här är några exempel på tjänster inom bild och retusch som vi erbjuder:

  • Bildbehandling
  • Färgjustering
  • Avancerad retusch
  • Avancerade friläggningar
  • Bildkomposition 3D och foto
  • Collage
  • Bildmontage
Vill du placera din produkt i en passande miljö? Vi tar fram en snygg komposition genom kombination 3D+foto. Vi placerar en 3D-producerad produktbild i rätt vinkel i en miljöbild.
Om du inte har tillgång till produkten inför en fotografering kan vi skapa miljön med hjälp av 3D och sedan retuschera in en fotograferad modell.
Digital städning 1. Med lite upprensning blir dina foton så mycket trevligare och du kan förmedla ditt budskap på ett effektivare sätt.
Digital städning 2. Detaljer som inte hör till behöver inte finnas med i bilden, den blir en ren och tydlig bild med hjälp av retusch.
Montage är ett sätt att förhöja bildupplevelsen genom att addera element och effektfulla justeringar.
Ett exempel på bildmontage – en sprinkler har retuscherats bort för att få bättre fokus på sprinklern som utlösts och en bakgrundsmiljö har lagts till. Slutligen har vattnet som visar produkten i funktion, retuscherats in.
Här är ett exempel på produktfoto som har rensats upp och gjorts fri från kringliggande miljö.
Det är inte så mycket som behövs för att få produkten att sticka ut lite extra. Här har produkterna frilagts från bakgrunden, i det här fallet en verkstadsmiljö där det ofta blir många störande omkringliggande objekt.
Man kan addera det lilla extra genom att hämta in material från foto, i det här fallet ett flygplan. Med retusch och olika effekter kan man få bilden att passa in i ett större sammanhang eller koncept.