Skip to content

LÅT OSS BYGGA ERA VISIONER FRÅN BEHOV TILL LEVERANS

LÅT OSS BYGGA ERA

VISIONER

FRÅN BEHOV TILL LEVERANS

Tillsammans identifierar vi de behov och metoder som ger ert budskap maximal pedagogisk, känslomässig och modern slagkraft.
Möjligheterna att vässa sitt marknadsföringsmaterial med modern visualisering är oändliga.

VI TRÄFFAS

Här bidrar vi med vår erfarenhet av hur vi bäst använder de visuella verktygen, för att kostnadseffektivt lyfta fram era behov, på bästa sätt. Är er beställning en fristående produktion, eller behöver den passa in i tidigare grafiskt material? Vilka är målgruppen? Hur ger vi materialet en unik och framstående prägel?

VI SKISSAR EN MÅLBILD

Utifrån era behov, önskemål och budget som ramverk tar vi fram en idé. Designad och utformad för era ändamål.

VI PRODUCERAR

Med hög kvalité arbetar vi fram produkten, genom täta avstämningar och transparens i processen säkerställer vi att vi hela tiden jobbar mot rätt mål.

Vi Levererar

VI LEVERERAR

Skräddarsydda leveranser anpassade för alla tänkbara format. Oavsett hur ert material ska användas är det viktigt att intrycket blir likadant varje gång. Vi optimerar bilderna till rätt media. Det kan vara webben, bildspel eller trycksaker. 

VAD VI GÖR

3D-PRODUKTION

Mer kostnadseffektivt än traditionellt foto. När en produkt som inte finns tillverkad ännu ska marknadsföras. Vi erbjuder visualisering för att förklara funktioner, system och andra lösningar. Bara fantasin sätter gränserna.

BILD & RETUSCH

Vi erbjuder avancerad retusch – förändra, förbättra, förstärk dina foton. Lägg till och dra ifrån detaljer. Ska dina bilder harmoniera i färg, form och skärpa. Vi optimerar för rätt användning – trycksaker/digitalt, storformat/sociala medier.

3D-FILM & ANIMATION

Rörligt och film är suveräna media både vad gäller underhållning och kommunikation. Kombinationen gör att komplexa produkter och system kan visualiseras på ett tydligt och tilltalande sätt. Bra 3D-visualisering blir ett värdefullt och effektivt säljstöd.

GRAFISK FORM & ORIGINAL

Vi hjälper dig med din grafiska kommunikation. Utifrån din befintliga grafiska profil eller med förnyad design. Behöver du en produktionsbyrå eller avlastning vid arbetstoppar? Vi är den lilla fullservicebyrån, med allt inom grafisk design.

KOLLA IN VÅR

PORTFOLIO

NÅGRA AV VÅRA SLUTKUNDER & SAMARBETSPARTNERS
diabas logga